Bioboer wil duurzamer zijn

Steeds meer boeren in het Heuvelland stappen over op biologisch boeren. Een goede zaak, vindt boer Jos
Brands uit Lemiers. Hij zou best nog duurzamer willen werken dan nu.
mt_gallery:Foto Annemiek Mommers Limburgs DagbladJe ziet het aan kleine dingetjes op het erf en in de stal. Een bordje boven een lege plek in de stal herinnert aan Geertje 29. Nog nooit hadden ze in Lemiers een koe gehad die zo veel melk heeft gegeven, dus kreeg ze een ereplekje in de stal. Vorig jaar is ze overleden, van ouderdom. Negentien jaar oud was Geertje toen.
Ook is er een plekje voor de knuffelkoe, een van de aanhankelijkste dames van de ruim honderd koeien tellende kudde. Zij laat zich graag aanraken door de kinderen die regelmatig op excursie komen bij hoeve Op d’r Leemet van Toos en Jos Brands.
Al voordat boer Jos Brands in 2004 overstapte op de biologische melkveehouderij, hadden zijn koeien een riante weide tot hun beschikking. Wat dat betreft hoefde er niet zo veel te veranderen. Een vereiste is verder dat geen gebruik wordt gemaakt van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Inmiddels zijn er in het Heuvelland zes melkveehouderijen, een akkerbouwer en twee
vleesveehouders die op de biologische wijze werken. Het groeit gestaag, ziet Brands. „Zo kan er effectiever worden gewerkt. De melkwagen van Campina hoeft niet alleen voor ons te komen.” Wat Brands betreft zou hij nog duurzamer kunnen werken. Hij wacht nog op een subsidie voor het verwijderen van de asbestplaten op zijn oude stal. Dat maakt het voor hem mogelijk hier zonnepanelen te plaatsen.
Ook is hij bezig met een plan voor een kleinschalige biogascentrale op zijn erf. Met de mest van de koeien plus resten van oud brood en fruit kan gas worden opgewekt, dat in zo’n centrale wordt omgezet tot stroom. „Genoeg om een dorp als Lemiers van stroom te voorzien.” Dat de centrale er nog niet staat, ligt niet aan hem. „Zonder subsidie lukt het niet, dan ga je failliet. Het is nog altijd duurder dan het gas dat bij Groningen uit de grond komt. De subsidie gaat echter via een lotingssyssteem, en vorig jaar zijn we uitgeloot.” Over de grens in Duitsland is dit beter geregeld, vertelt hij. „Daar betalen gebruikers van de stroom zelf mee aan dit soort centrales. In Nederland geldt nog een kruideniersmentaliteit: als het niks oplevert, is het niet interessant.” Het plan blijft overeind: Brands hoopt snel te horen of de subsidie dit jaar wel komt.

Verse melk van de koe? Liever niet 

Wie wil er een bekertje melk,direct van de koe? Het is deeerste keer dat de vingertjesvan de kinderen van groep vijfvan basisschool De KleineWereldin Vaals níet gretig delucht in gaan. Is die melk diemeteen uit de koe komt nietwarm dan? Een jongetje heeftde beste smoes om de melkniet aan te pakken: hij heeft lieverde melk uit de koelkastthuis, want die is verser.In het kader vanWereldvoedseldagwaren gisteren tweeschoolklasjes op bezoek bijboer Brands in Lemiers, om tezien waar hun voedsel vandaankomt. Toos Brands geeftde rondleidingen en is wel gewendaan wat terughoudendereacties bij kinderen. „Ik dachtwel: kinderen van onze eigendorpen, die weten het wel.Maar dat valt toch een beetjetegen. Educatie is echt nodig.”En de kinderen die toch eenslok melk namen, waren mildin hun oordeel: „Smaakt netals gewone melk!”