Wat is de boerderijschool?
Bij de boerderijschool wordt een school gekoppeld aan een nabijgelegen boerderij.
De kinderen/klas kunnen gedurende een 7 à 8 maanden (ca. 20 dagdelen) met hun klas leren en werken op de boerderij. In de boerderijschool staat het leren door ervaren centraal; de boerderij als leerplek. De verschillende werkzaamheden op de boerderij leveren leerervaringen voor de kinderen op. De leerervaringen sluiten aan bij de verschillende vakgebieden en kerndoelen.
mt_gallery:Boerderijschool

De Boerderijschool is er voor scholen die kiezen voor levensecht leren. Voor scholen die kiezen voor leren in een authentieke omgeving op een boerderij als onderdeel van het leren op school, waarbij agrariërs de inhoudelijk professionals zijn. De Boerderijschool werkt met scholen die kinderen liefde en respect bij willen brengen voor de aarde, de planten en de dieren. Scholen die willen werken aan integratie van vakken als wereldoriëntatie, taal, rekenen, techniek en ambacht. Op de boerderij worden allerlei kernkwaliteiten en leergebieden op een natuurlijke wijze aangesproken.

Wij staan er open voor om gekoppeld te worden aan een school die deze manier van leren aanspreekt. Via stichting boerderijschool moet een school zich aanmelden. Voor nadere informatie zie www.boerderijschool.org Voor specifieke vragen of vragen omtrent de financiering kunt u contact met hen opnemen.